Dobrý deň, tato stránka je v testovacej prevádzke, žiadne knihy sa tu nedajú objednať a ceny kníh sú vymyslené. Knihy si môžete objednať na www.tartaria.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

Mapa Tartarie

Ponúkame aj unikátnu mapu Tartarie, ktorá bola nájdená na Slovensku v tejto knihe z roku 1739:

 1 000,00

Ponúkame aj unikátnu mapu Tartarie, ktorá bola nájdená na Slovensku v tejto knihe z roku 1739: