Dobrý deň, tato stránka je v testovacej prevádzke, žiadne knihy sa tu nedajú objednať a ceny kníh sú vymyslené. Knihy si môžete objednať na www.tartaria.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

CD – Bratstvo RA

Za desiatky rokov hudobnej praxe sa mu podarilo objaviť kombinácie tónov, ktoré doslovne aktivizujú genetiku človeka. Môžeme povedať aj genetiku Slovanov, resp. Slovienorusov-Rusínov. Teda bez ohľadu na to, v akom jazyku by bol sprievodný text, tieto slovanské frekvencie aj tak pôsobia, teda dokážu napomáhať prebúdzaniu sa Vedomia bieleho človeka, ktorý je dnes doslovne na pokraji vyhynutia.

 1 000,00

CD - Bratstvo RA

Autor hudobnej časti Viktor Ovčinnikov pôsobil tridsať rokov v Moskovskej Opere. Je to profesionálny hudobník, ktorý sám ovláda niekoľko hudobných nástrojov.

Za desiatky rokov hudobnej praxe sa mu podarilo objaviť kombinácie tónov, ktoré doslovne aktivizujú genetiku človeka. Môžeme povedať aj genetiku Slovanov, resp. Slovienorusov-Rusínov. Teda bez ohľadu na to, v akom jazyku by bol sprievodný text, tieto slovanské frekvencie aj tak pôsobia, teda dokážu napomáhať prebúdzaniu sa Vedomia bieleho človeka, ktorý je dnes doslovne na pokraji vyhynutia.