Dobrý deň, tato stránka je v testovacej prevádzke, žiadne knihy sa tu nedajú objednať a ceny kníh sú vymyslené. Knihy si môžete objednať na www.tartaria.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

BOJOVÝ SYSTÉM SLOVIENOV

Kniha sa zameriava na to, čo dnes populárne nazývame bojového umenia. Jej obsah je však určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry, národa Slovienov. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok s čo najmenšou stratou energie, nie divácky populárne zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

 1 000,00

Kniha sa zameriava na to, čo dnes populárne nazývame bojového umenia. Jej obsah je však určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v tejto oblasti – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry, národa Slovienov. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok s čo najmenšou stratou energie, nie divácky populárne zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

Zvlášť výnimočná – z pohľadu našej krajiny – je v tom, že obsahuje systém psychickej prípravy (mysle) do boja pozostávajúci z deviatich stupňov meditácií za pomoci špecifických mudier. Pokiaľ nám je známe, u nás ešte nič podobné nevyšlo knižne.

Do boja vždy prvá vstupuje myseľ – ale ak ju nemáme pod kontrolou, prehráme.

Tieto techniky patria medzi také, ktoré používajú charakterníci. Vopred však zdôrazňujeme dve veci. Trvalý výsledok – ako vždy – možno dosiahnuť iba trpezlivou prácou na sebe samom. Ďalšou – nemenej dôležitou – vecou je, že opísaný prístup a techniky sú nástroje, ktoré možno použiť rozličným spôsobom.

Opakovane zdôrazňujeme, že žiadnom prípade nie je určená na športovú prípravu – jej výsledkom je skôr prístup, ktorý by sme mohli nazvať „boj o život“. A v boji o život si najčastejšie možno uchovať vlastný život iba za cenu života nepriateľa.

Kniha poskytuje nástroje, ale nikto nie je nútený, aby ich zneužíval. Príprava podľa knihy a prípadné použitie prístupov a techník z nej je na vlastnom zvážení – a zodpovednosti – každého za seba.

Knihu možno chápať ak prípravu na pokročilejšie techniky koordinácie biopoľa – Psychoenergolytiku. Knihy o Psychoenergolytike budú nasledovať.