OVPLYVŇOVANIE

KROK VPRED, KROK VZAD

KROK VPRED, KROK VZAD

Pokiaľ sa vám zdá, že názov má evokovať dielo V. I. Lenina, tak nie ste ďaleko. Nie je to síce celkom presné, ale nám ide o snahu poukázať na to, ako sa v skutočnosti snažíme dostať von z tohto bordelu, do ktorého nás demokracia vmanévrovala. Pod „my“...

ALENKA Z RÍŠE DIVOV

ALENKA Z RÍŠE DIVOV

Tento článok možno budú niektorí ponímať ako „odvetu“ za iný článok, ktorý mal za cieľ nás akýmsi spôsobom „odhaliť“. Sčasti síce môže plniť takúto funkciu, ale hlavný dôvod jeho existencie je upozornenie našich čitateľov na úplne iný jav, ktorý sa zámerne – pod...

PROTINÁRODNÁ VLÁDA

PROTINÁRODNÁ VLÁDA

Komunikácia mocenských štruktúr smerom k národu je trvalo vysoko arogantná. Napriek tomu, že neexistuje skutočný dôkaz smrteľného nebezpečenstva koronavírusu pre Slovákov, neustále nás vháňajú pod autoritatívnu kontrolu štýlu nacistickej propagandy. Veď to bol...

CIRÁNOVÉ ZABUDNUTIE

CIRÁNOVÉ ZABUDNUTIE

Už nie je žiadnym tajomstvom, že filmy patria k prostriedkom, ktorými nám servírujú ich „ponuky“. Ak tieto ponuky prijímame, tak sa stávajú realitou, resp. takto získajú právo ich proti nám zavádzať. Zdôraznime – zavádzať ich plány proti nám. S našim...

PREBÚDZANIE ZO SNA

PREBÚDZANIE ZO SNA

https://www.youtube.com/watch?v=FVEdehHjCOg Ranné prebúdzanie je zvyčajne neľahkou záležitosťou. Presnejšie býva neľahké vtedy, ak bola ťažká noc. Nuž a posledná Noc Svaroga bola ťažká. Ale nech už je prebúdzanie akokoľvek ťažké, kto sa nedokáže ráno napriek...

SLOVENOMÁNIA

SLOVENOMÁNIA

Na tejto dobovej fotografii vidíme olomoucké vyslanstvo k cisárovi z marca 1849. Časť podkladov na tento článok – ako aj horeuvedenú fotografiu – sme prevzali z vynikajúco spracovaného dokumentu STV z roku 1998. Ide o epizódu z dokumentárneho...

PROGNÓZA NA JESEŇ 2020

PROGNÓZA NA JESEŇ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=LgJSoxIWbo4 Plukovník spravodajských vojsk vo výslužbe V. V. Kvačkov patrí k známym osobnostiam v ruskom politickom živote. Predstavuje však politickú opozíciu vládnucemu putinovskému režimu, a teda patrí medzi oficiálne...

INFORMAČNÁ REKAPITULÁCIA

INFORMAČNÁ REKAPITULÁCIA

V praktickom svete neustále sa meniacich informácií býva zvykom, že po určitom období spracovávania informácií prichádza bod bilancovania, t.j. zhrnutia dosiahnutých výsledkov, overenie ich miery osvojenia či neosvojenia a stanovenie nových parametrov...

KONCEPCIA DEZINFORMÁCIE

KONCEPCIA DEZINFORMÁCIE

Dnešná situácia je pre mnohých neprehľadná. Je to doba postupnej likvidácie egregorov. Ale pretože egregormi nás riadia už po niekoľko generácií, zabudli sme, ako to je žiť bez nich. A to je jedna z vecí, ktorú budeme musieť zvládnuť. Ak by sme sa pozreli na...

UŽ VIDITEĽNÝ PROCES

UŽ VIDITEĽNÝ PROCES

Naši čitatelia určite poznajú geniálne dielo veľkého mystika – Bulgakova – pod názvom „Majster a Margaréta“. Príbeh sa v podstate točí okolo Satana (profesor Woland), ktorý prišiel do Moskvy aj so svojou suitou. Hoci na prvý dojem by malo ísť...

NAŠI PARTNERI: