Dnes sme si už dávno zvykli na rozličné proroctvá, z ktorých sa – ako keby – žiadne neplní. O tom, či sa proroctvá plnia alebo nie sme už písali. Už sme si však zvykli aj na to, že ani len pôvodné árijské učenie nie je dnes bez skreslení. Týmto opakujeme, že...