ENERGIE ŽIVOTA

ŠTRUKTURÁLNA LINGVISTIKA

ŠTRUKTURÁLNA LINGVISTIKA

Nastal čas pokročiť vpred, či inak povedané detailnejšie vojsť do hĺbky problematiky Číslova. Už sme uviedli základné informácie tejto súčasti štruktúry Staroslovienskej Bukvice, takže dnes si môžeme naše poznatky viac konkretizovať. Vopred však upozorňujeme, že celý...

SÚMRAK BOHOV

SÚMRAK BOHOV

V poslednej dobe značne zosilneli akcie všakovakých skupín – neslovanských – smerom k nám, Slovienom. Ako sme uviedli aj v knihe Slovieni a Jozef II., principiálne súhlasíme s názorom svetovo uznávanej vedeckej kapacity Marije Gimbutas,...

ČÍSLOVO II.

ČÍSLOVO II.

Predtým, než pokročíme ďalej si trochu zrekapitulujme niekoľko poznatkov, ktoré sme nadobudli v minulej časti. V nej sme sa pozreli – aj keď encyklopedicky – na niektoré aspekty kabbaly. Už pri týchto niekoľkých charakteristických rysoch sa stáva vnímavej...

ČÍSLOVO I.

ČÍSLOVO I.

Dnes sa ponárame hlboko do nášho tradičného Svetoponímania, do hlbokých základov štruktúry Všehomíra. Hoci do súvisiacej problematiky sme už neraz vstúpili, takúto systémovú úroveň sme ešte nikdy predtým nedosiahli. Tým, ktorí sa zaoberajú Kabbalou bude tento článok...

MEDITÁCIA RA

MEDITÁCIA RA

Osobná čistota je dnes pre nás jedna z najdôležitejších vecí. Priniesli sme už viacero metód, dnes prinášame ďalšiu. Táto je zameraná na čistku fyzického tela, na jeho scelenie formou energií Slnka Ra. Celiteľstvo je u nás zabudnutý pojem, ale je čas ho...

ASTRÁLNY DOKTOR

ASTRÁLNY DOKTOR

Mnohí našinci si navykli na biblickú prax. Nehovoríme o tom, že chodia do kostola či dávajú deti na náboženstvo. Hovoríme o tom, že medzi všetkými dennými povinnosťami jednoducho im uniklo to hlavé – a síce to, že Biblický projekt je Hra na úrovni...

ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

Pre prácu (meditáciu) v Jemnohmotnom Svete je vždy potrebné najskôr vykonať čistku od negatívu. Už vieme že preto, lebo čím z vyššej pozície (čakry) vykonáme našu prácu, tým bezpečnejšie pre nás. Platí Kon Všehomíra, t.j. každá bytosť má v J/S právo...

DOBRÁ ZVESŤ I.

DOBRÁ ZVESŤ I.

Ak by sme aj nebrali v prípade vysvetlenia do úvahy naše Znanie o už prebiehajúcich prípravách na nástup Zlatého Veku, aj tak sa nedá nevidieť značnú snahu vládnucej elity o naše definitívne podrobenie. Veď aj starogrécky autor Platón v knihe...

HORA BABA

HORA BABA

Babia hora je neprehliadnuteľnou dominantou severnej Oravy. Tento ozrutný vrch sa nebojácne týči a často sa zahaľuje zlými poveternostnými podmienkami. Podľa obyvateľov okolitých obcí sa na tomto horskom obrovi deje veľa podivných a záhadných vecí. Koncom...

MIESTA SILY

MIESTA SILY

Miesta Sily je téma, ktorá dnes nadobúda zjavnú popularitu. Nech už je to tak či onak, nech si tí, ktorí ich hľadajú sľubujú od nich čokoľvek, je to reálny fakt. Kedysi bola celá naša Zem jediným ohromným Miestom Sily. Ale v závislosti od toho, ako sa časť...

NAŠI PARTNERI: