NAŠI PREDKOVIA

PREDKOVIA OCHRANCOVIA

PREDKOVIA OCHRANCOVIA

DAŽBOGBoh-Ochranca Slnka v čertogu Rasy (beta Leva), odkiaľ prišiel na Zem aj boh Tarch. STRIBOG Boh, ktorý riadi blesky, víchre, uragány a morské vetry. Boh-Ochranca Zeme Striboga (Saturn). BOH LADOBoh pokoja a harmónie, Boh-Ochranca rôznych remesiel. JARA-BOHBoh...

VEĽKÍ TRIGLAVI SVETOV

VEĽKÍ TRIGLAVI SVETOV

Veľkí Nebeskí Bohovia sú vo všeobecne slovanskej a všeobecne árijskej tradícii spojení do Svätých trojičných zväzov, ktoré nazývame Veľkí Triglavi. Každý Veľký Triglav vypĺňa svoje špecifické činnosti vo svojom Vyššom Svete, ale taktiež vplýva na všetky rozumné...

VYŠNÍ PRVOPREDKOVIA

VYŠNÍ PRVOPREDKOVIA

Vyšnými Bohmi nazývajú Pravoslávny Staroverci-Inglingovia (stará, predkresťanská Viera našich Predkov, ktorá nemá nič do činenia s kresťanstvom) tých Bohov, ktorí vo Vesmíre podporujú vývoj rôznych foriem Života a ochraňujú harmonický tok všetkých životných...

NAŠI PARTNERI: