ZDRAVIE

OBRANA SVOJHO BIOPOĽA

OBRANA SVOJHO BIOPOĽA

Naša Viera hovorí, že vo Vesmíre existuje iba Energia a Sily, ktoré ju riadia. Všetko čo vidíme okolo seba je iba prejavom určitej formy a hustoty zhmotnenia energie, ktorej existenciu vnímame jedine na základe úrovne nášho evolučného vývoja. Takto sa stáva,...

ENERGETICKÝ SYSTÉM 9 ČAKIER

ENERGETICKÝ SYSTÉM 9 ČAKIER

Materiál na tento článok je prepis zo záznamu poskytnutý Hlavou Starovercov, o. Alexandrom, ktorému zároveň ďakujeme za odovzdanú slovanskú tradíciu.Slovano-Árijci majú 9 základných a 28 prechodových čakier, t.j. spolu 37 hlavných. Spolu vytvárajú energetický kríž,...

SPOZNÁVAJME SVOJE TELÁ A OBÁLKY

SPOZNÁVAJME SVOJE TELÁ A OBÁLKY

Evolúcia Živy – nášho «JA» - je neoddeliteľne spojená so spoznávaním jej tiel a obálok, ako aj s používaním ich schopností a možností. Najprístupnejším – devätoričným – zosobnením týchto tiel je ruská matrioška. Živa samotná ich vytvára, dáva im rásť, aj ich...

ŽIVATMA, ŽIVA

ŽIVATMA, ŽIVA

«Živatma je nezničiteľná, nezmerateľná a večná; iba telo, do ktorého sa zhmotnila, zomiera... Pre živatmu neexistuje ani narodenie, ani smrť, ona nikdy nevznikala, nevzniká a nevznikne. Ona je nezrodená, večná, prvopočiatočná; ona nezaniká, keď hynie telo.» Bhagavad...

NAŠI PARTNERI: