DEDIČSTVO PREDKOV

SLOVIENI

SLOVIENI

Tému samonázvu našich Predkov Slovienov už nepovažujeme za zmysluplné rozvíjať v tom zmysle, že by sme chceli polemizovať s kastou Slovenov o ich obľúbenom samonázve. Tu sa očividne postačí odvolať na pravidlo nazvané po známom členovi Americkej akadémie vied...

ODEV MÔJHO ĽUDU

ODEV MÔJHO ĽUDU

Vo svete okolo nás je množstvo vecí, ktoré by sme radi zmenili, len nevieme ako. Akosi sme často na to „prikrátki“. Môžeme to vyjadriť aj tak, že nemáme na také niečo dosť síl, teda energie. Tu sa nám však ponúka jeden známy citát: „Všetci chcú zmeniť svet, ale nikto...

NEZNÁME ZNÁMO 1

NEZNÁME ZNÁMO 1

Ak by sme v tomto článku chceli pojednávať iba o problematike čakier, tak táto kategória by určite nepatrila medzi niečo extra neznáme. Z určitých bodov pohľadu možno hovoriť o rôznych počtoch čakier v štruktúre človeka, ale to je skôr hľadanie sporu ako praktický,...

UJO MAJO PIJE PIVO

UJO MAJO PIJE PIVO

Aj tento článok začneme referenciou na film „Aj ja, domáci capko II.“, ktorý je výnimočne aktuálny. Naši ľudia sú dnes značne znechutení arogantným chovaním sa tých, ktorí sa stali majiteľmi Slovenska a tomu adekvátne sa chovajú vo vláde aj parlamente....

SÚVISLOSTI ZA HORIZONTOM

SÚVISLOSTI ZA HORIZONTOM

Čísla v našom živote nám poskytujú mnohé informácie, ktoré povrchným pohľadom dnešnej civilizácie unikajú. Už vieme, že na začiatku nebolo iba Slovo, ale Číslovo, t.j. ako Číslo tak aj Slovo – v niektorých slovanských jazykoch sa prepojovací most -SLO-...

ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?

ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?

Každý z nás si určite už takúto otázku neraz dal. Radi by sme vedeli, ako to vlastne je. Sú to naši Predkovia? Nie sú to naši Predkovia? Ako to vlastne je? Odpoveď si musí dať každý sám. Nie preto, že by sme nevedeli ako by to malo byť. Je to preto, lebo každý...

NAŠI PARTNERI: